VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o.
Registrovaný užívateľ
Input:
Meno:
Heslo:
Zabudli ste svoje osobné heslo?

Nový užívateľ
Registrujte sa...
Nie som registrovaným užívateľom on-line služieb vydavateľstva Verlag Dashöfer a nemám svoje užívateľské meno a osobné heslo. Registrácia je podmienkou pre získanie prístupu k on-line produktu. Užívateľské meno a osobné heslo je rovnaké pre všetky on-line služby nášho vydavateľstva.

Predplatiteľ
Vstúpiť do kurzu


Individuálny ON-LINE kurz

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

... a budete za vodou
ON-LINE kurz je určený:
 • manažérom, vedúcim a riadiacim pracovníkom ako aj všetkým ostatným, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti a profesionálne aj osobnostne rásť

ON-LINE kurzom získate:
 • komunikačné zručnosti najmä vo vypätých situáciách
 • návod, ako si správne zadeliť pracovný čas a vytvoriť priestor pre súkromný život
 • vedomosti o vedení tímu
 • tipy, ako riešiť konflikty v práci
 • návod, ako zvládať stres a prácu pod tlakom

Ako bude prebiehať ON-LINE kurz?
 • Na stránke kurzu sa lekcie budu zverejňovať v pravidelných intervaloch podľa Vášho výberu
 • Pri každom zverejnení novej lekcie obdržíte aktualizačný email
 • Všetky lekcie sú pripravené tak, aby nezabrali viac ako 60 minút Vášho času.
 • Všetky absolvované lekcie sú prehľadne uložené na internete, a to na 1 rok od začiatku kurzu. Ak sa budete chcieť k lekciám vrátiť, stačí navštíviť svoju osobnú stránku kurzu. Nájdete tam všetky absolvované lekcie.
 • Celková dĺžka kurzu je 13 týždňov.

 OBJEDNÁVKA 13 lekcií v 7-dňových intervaloch

Objednajte si, prosím, ON-LINE kurz obsahujúci 13 lekcií.
Platobné podmienky ON-LINE kurzu   
Cena 13 lekcií =36,20 EUR + DPH

Obsah ON-LINE kurzu:
 1. Komunikácia - základ existencie
  • Komunikácia ako prostriedok riadenia
  • Druhy a formy komunikácie
  • Problémy a nedostatky v sociálnej komunikácii
  • Vhľad do neverbálnej komunikácie
 2. Vedenie rozhovorov
  • Aktívne počúvanie a spätná väzba
  • Kladenie otázok
  • Prijímací pohovor
  • Hodnotiaci pohovor
 3. Rozhodovanie a delegovanie
  • Riadiaci pracovník, manažér, kouč
  • Štýl riadenia a presadzovanie autority manažéra
  • Realizácia delegovania úloh
  • Spôsob prezentácie rozhodnutí
 4. Konflikty na pracovisku a ich riešenie
  • Druhy konfliktov
  • Riadenie konfliktov
  • Spôsoby riešenia konfliktov
  • Urovnávanie sporov na pracovisku - mediácia
 5. Time management
  • Pracovný režim
  • Efektivita a aktivita
  • Štýly manažérskeho správania sa
  • Kontrolný zoznam manažéra
 6. Vedenie porád a rokovaní
  • Plán a vedenie porady
  • Plán a vedenie obchodného rokovania
  • Proces vyjednávania
  • Typy vyjednávania
 7. Motivácia
  • Motivácia, výkonnosť a spokojnosť pracovníkov
  • Stimulácia pracovnej motivácie a výkonnosti pracovníkov
  • Finančná motivácia, nepeňažná motivácia, motivačný program
  • Sebareflexia, pozitívne myslenie a stanovenie cieľov
 8. Efektívne vedenie tímu
  • Interpersonálne vplyvy
  • Pracovná skupina
  • Tím a tímová práce
  • Efektivita skupinového rozhodovania
 9. Riadenie zmien v tíme a organizácii
  • Proces zmeny
  • Prekonávanie odporu k zmene
  • Krivka prežívania zmeny
  • Stimuly - sily vedúce ku zmene
 10. Stres
  • Stres jeho príčiny a podoby
  • Postupy v boji so stresom
  • Zvládanie stresu
  • Duševná hygiena
 11. Ďalšie vzdelávanie manažéra
  • Osobnosť manažéra
  • Formy prípravy manažéra
  • Metódy orientované na prax
  • Najdôležitejšie vzdelávacie témy pre manažérov
 12. Prezentácia
  • Význam a príprava prezentácie
  • Typy prezentácií
  • Štruktúra prezentácie , komunikovanie obsahu
  • Práca s publikom
 13. Imidž manažéra
  • Význam vzhľadu
  • Tradičné obchodné oblečenie
  • Neverbálna komunikácia

Vaše otázky ohľadne tohto produktu zodpovie:
Ing. Nadežda Fuksová


Copyright © 1997-2020 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: mz.kurz@dashofer.sk